UX

User experience

UX neboli User Experience se do češtiny volně překládá jako uživatelský prožitek.

Cíl UX

Cílem UX v online marketingu je uzpůsobit Vaši webovou stránku tak, aby pro uživatele byla co nejlépe pochopitelná a přívětivá. To samo o sobě zahrnuje spousty technik a možností. UX je u každého projektu zcela individuální a mění se dle nabízeného produktu/služby a samozřejmě také cílové skupiny.